Topmeny

Hur kan Origo hjälpa?

Vi finns här för både tjejer och killar som är mellan 13-26 år i Stockholms län. Vi riktar oss till ungdomar som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Vi som arbetar här har alla lång erfarenhet av att möta ungdomar som har bekymmer kopplat till hedersproblematik. Några av oss talar även andra språk och har själva rötter i samhällen där heder är viktigt.

Vi erbjuder stöd och vägledning i våra lokaler men även via mail och telefon. Det är inte alltid vi har några färdiga lösningar men vi kan finnas som stöd när du behöver en vuxen att prata med.

Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med andra som är kunniga på området. Om du till exempel vill komma i kontakt med en verksamhet som ligger närmare ditt bostadsområde. Vi kan ge dig tips och information om vart du kan vända dig beroende på vad du behöver för stöd och hjälp. Vi samarbetar med väldigt många.

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Publicerad 2013-08-08