Topmeny

Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld

Våld och förtryck finns i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. Förtryck, hot och våld mot kvinnor förekommer över hela världskartan.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hur kan man beskriva det?

FN:s tidigare rapportör Radhika Coomoraswamy har beskrivit det hedersrelaterade våldet som en del av det mycket omfattande våldet som män riktar mot kvinnor och flickor i alla världsdelar.

Det här mycket utbredda våldet över världen säger man är ett led i vad man brukar kalla: ett ”strukturellt” och ”institutionaliserat” förtryck, som är speciellt riktat mot flickor och kvinnor. Och den här kontrollen av kvinnor i hederns namn är särskilt förekommande i samhällen, där flickor och unga kvinnor har krav på sig att avstå från sin sexualitet och vara ”oskuld” tills de gifter sig.

Flickor och kvinnor som anses bryta mot hedersnormerna riskerar att få ett dåligt rykte, bli kränkta och bestraffade på olika sätt av sina familjer, släktingar och kollektivet (landsmän). Ett rykte som sprids mellan landsmännen kan leda till att det uppstår stora konflikter inom familjen.

Förtrycket utövas ofta från och med att flickorna är ”könsmogna” och kan pågå resten av livet. Det är exempelvis tabu att vuxna kvinnor, även de som är frånskilda eller änkor har sexuellt umgänge med någon utanför äktenskapets ramar. Killar drabbas också av förtryck och våld i hederns namn, läs nedan.

Det mest utmärkande för det hedersrelaterade våldet är att det upprepar sig och att det är systematiskt. Det återkommer och släpper inte taget.

Våldet vars syfte är att rentvå familjens heder och avlägsna ”skammen”, är oftast planerat. Det är inte alltid föräldrarna som utövar våldet, ibland är det bröder eller andra släktingar.

Definition av hedersrelaterat våld

Definitionen är utarbetad av Länsstyrelsen i Stockholms län och kompletterad av Länsstyrelsen i Uppsala län.

• Våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad.

• Hederstänkandet spelar en avgörande roll.

• Ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning.

• Det yttersta våldet – som utövas i syfte att rentvå familjens heder och avlägsna ”skammen” är alltid planerat.

• Våldet är kollektivt sanktionerat och beslutat, i vissa fall även kollektivt utövat.

• Våldet drabbar flickor från att de blir könsmogna, det vill säga vid cirka 12–13 års ålder och under resten av livet.

Pojkar och unga män drabbas även av hedersrelaterat förtryck och våld:

–  Om de inte lever upp till den heterosexuella normen, dvs. har annat könsuttryck, annan sexuell läggning eller annan könsidentitet. Läs mer här.

-Allierar sig med, eller på något annat sätt stödjer eller beskyddar en flicka som inte fogar sig.

– Inleder en relation med en flicka eller kvinna som har lovats eller anses tillhöra en annan man.

– Inleder en relation med en flicka eller kvinna mot hennes familjs vilja.

– Bryter mot familjens normer genom t.ex. kriminalitet eller missbruk.

– Genom att behöva kontrollera och bestraffa sina systrar, kusiner och mammor även om de inte vill.

– Genom att tvingas gifta sig mot sin vilja med någon som familjen/släkten valt ut.

Våldet är framförallt:

Psykiskt: Kränkning, skuld- och skambeläggning, förödmjukelse, nedvärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse, hot.

Socialt: Utfrysning, isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande klädsel, avvikande beteende, ekonomisk nöd, ofrivilligt bortförande, bannlysning.

– Sexuellt: Tvångsäktenskap, könsstympning, oskuldskontroller, sexuella övergrepp.

– Fysiskt: Från örfil till mord samt ”självmord”

Hedersmord, hur vanligt är det?

I Sverige har flera fall av hedersmord uppmärksammats. Sara Abed Ali 1996, Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002 är några exempel. När Abbas Rezai mördades 2005 gick det upp för många i Sverige att även unga män kan mördas i hederns namn.

De hedersrelaterade morden är omskrivna i media men det är viktigt och känna till att hedersmord är ovanliga i Sverige. Dessa är extrema fall av hedersrelaterade brott, då det inte är särskilt många familjer som går så långt att de mördar sina familjemedlemmar.

Mer fakta om hedersrelaterat förtryck och våld kommer inom kort.

 

Publicerad 2013-04-18